Translate

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Java

สรุปขั้นตอนการเขียนโปรแกรมภาษา java 

ขั้นที่ 1 : สร้างโปรเจ็กต์


 • โปรเจ็กต์คือ ที่รวมของไฟล์หลายๆ ไฟล์ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพราะโดยปกติโปรแกรมหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์อยู่แล้ว
 • ในทางปฏิบัติคือการสร้างโฟลเดอร์เตรียมไว้ใส่ไฟล์ .java และ .class 
 • เมื่อเปิดโปรแกรม Eclipse แล้ว ให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างเตรียมไว้เก็บไฟล์  

 • ขั้นที่ 2 : 
 • เขียนโปรแกรม


  • ให้เราพิมพ์คำสั่งในภาษา Java เพิ่มเติมแทรกเข้าไปดังนี้
  • โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเป็นโปรแกรมง่ายๆ ที่เพียงแค่ส่งข้อความ “Hello World, Java” ออกไปแสดงผลที่หน้าจอ  • ขั้นที่ 3 + 4 : คอมไพล์ และรันโปรแกรม

 • การคอมไพล์และรันโปรแกรมในกรณีปกติไม่มีการรับค่าอาร์กิวเมนต์


  การคอมไพล์และรันโปรแกรมในกรณีปกติไม่มีการรับค่าอาร์กิวเมนต์
  ขั้นตอนที่ 5 : การบันทึกโปรเจ็กต์
  • จะเห็นว่าไฟล์ .java ซึ่งเก็บโค้ดที่เราเขียนนั้นจะอยู่ในซับโฟลเดอร์ src ส่วนไฟล์นามสกุล .class ซึ่งได้จากการคอมไพล์นั้นจะเก็บอยู่ในซับโฟลเดอร์ bin (และทั้งหมดจะเก็บในภายใต้โปรเจ็กต์ที่เราได้สร้างขึ้น)
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น