Translate

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

การควบคุมทิศทางของโปรแกรม


รู้จักกับ Control Statement 
    การเขียนโปรแกรมทุกภาษาจะมีคำสั่งที่ทำหน้าที่เลือกเพื่อควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม โดยมันจะตรวจสอบเงื่อนไขว่า การทำงานต่อไปจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งเราเรียกรวมๆ กลุ่มคำสั่งพวกนี้ว่า Control statement ในภาษา Java นั้น มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 5 คำสั่ง ได้แก่ 
 1. if 
 2. switch
 3. while
 4. do
 5. for 


if statement : เลือก 1 อย่างจาก 2 ทางเลือก
 • การทำงานของ if statement จะตัดสินใจเมื่อมีทางเลือกให้เลือก 2 ทางซึ่งเงื่อนไขของ if statement เมื่อตรวจสอบแล้วจะได้ 2 ทางคือ true กับ false 

if (expression ที่ทดสอบเงื่อนไข)
{   กลุ่มคำสั่ง เมื่อเงื่อนไขมีค่าเป็น true  } 
else
{   กลุ่มคำสั่ง เมื่อเงื่อนไขมีค่าเป็น false  } 

switch statement : เลือก 1 ทางเลือกจากหลายๆ ทางเลือก
 • switch statement จะใช้ในการเลือก 1 ทางเลือก จากหลายๆ ทางเลือก โดยใช้การตรวจสอบเงื่อนไขว่าตรงกับเงื่อนไขใด หากพบว่าตรงกับเงื่อนไขใด ก็ให้ทำตาม block คำสั่งที่อยู่หลังเงื่อนไขนั้นๆ แต่ถ้าตรวจสอบทุกเงื่อนไขแล้วยังไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ เลย ก็ให้ทำตามคำสั่งที่อยู่หลัง default


switch (ตัวแปร) 
    case เงื่อนไขที่ 1:
        กลุ่มคำสั่งที่จะถูกประมวลผล เมื่อค่าตัวแปร ตรงกับเงื่อนไขที่ 1
        break ;
    case เงื่อนไขที่ 2:
        กลุ่มคำสั่งที่จะถูกประมวลผล เมื่อค่าตัวแปร ตรงกับเงื่อนไขที่ 2
        break ;

    default : ...
        คำสั่งที่ต้องการทำเมื่อค่าตัวแปรไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ เลย
}while statement : ทำงานวนซ้ำจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ
 • การทำงานซ้ำในแต่ละรอบนั้นจะประมวลผลกลุ่มคำสั่งเดิมที่อยู่ภายใต้ประโยค while ซึ่งรอบของการวนซ้ำจะนานเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผ่านเงื่อนไขการทดสอบว่าเป็นเท็จหรือไม่ ถ้าเป็นเท็จจึงจะหลุดจากการทำงานwhile ( expression เงื่อนไข )
{
กลุ่มคำสั่ง
}


do … while statement : วนซ้ำก่อนแล้วค่อยตรวจสอบ
 • บางครั้งเราก็อาจมีความจำเป็นที่จะนำเอา expression ตรวจสอบเงื่อนไขของ while ไปไว้ตอนท้ายหลังจากการวนซ้ำในแต่ละรอบ นั่นคือเราจะใช้ do statement มาใช้งานร่วมด้วย while โดยวางเอาไว้ตอนต้น ส่วน while ไว้ตอนท้าย
do
{
คำสั่ง;
while ( expression เงื่อนไข );for statement : วนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน
 • สำหรับ for statement จะเป็นการวนซ้ำด้วยจำนวนที่แน่นอน โดยเราจะใช้ตัวแปรมาช่วยในการนับรอบ ซึ่งทุกครั้งที่ทำงานไป 1 รอบเสร็จสิ้น ตัวแปรที่นับรอบนั้นจะเพิ่มค่าขึ้น 


for ( การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรหนึ่ง; ประโยคเงื่อนไขให้ทำต่อ ; การแก้ไขค่าให้กับตัวแปรนั้นๆ )
{
  กลุ่มคำสั่ง ;
}
break statement


 • ในการทำงานแบบวนซ้ำ ไม่ว่าจะใช้งาน while, do…while, for ปกติจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขเพียงแค่ในตอนเริ่มต้น หรือ ตอนจบของการวนซ้ำ แต่ถ้าหากเราต้องการเงื่อนไขพิเศษเพื่อให้การทำงานของการวนซ้ำจบลง เราจะทำอย่างไร
 • เราต้องใช้งาน break statement ซึ่งจะทำให้การวนซ้ำนั้นสิ้นสุดลง โดยเราจะวาง break ไว้จุดใดก็ได้ภายใน block คำสั่งของการวนซ้ำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น